όροι και Προϋποθέσεις

Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της ιστοσελίδας μας συμβαδίζει πάντα με ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτά ορίζονται στους Όρους Πώλησής μας, στην Πολιτική Απορρήτου μας, στη Δήλωση Cookie και στην παρούσα Αποποίηση Ευθύνης (μαζί, οι «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν τόσο για εμάς, τη littlepioneer.gr, όσο και για εσάς, τον χρήστη. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αναγνωρίζετε ρητά και αποδέχεστε την αποκλειστική εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων μας και αποποιείτε ρητά το δικαίωμά σας να επικαλεστείτε τους δικούς σας όρους και προϋποθέσεις.

Ενδέχεται να αποκλίνουμε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά μόνο στο βαθμό που οι αποκλίσεις γίνονται αποδεκτές από κάθε μέρος και δηλώνονται ρητά εγγράφως. Αυτές οι αποκλίσεις αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν μόνο τις ρήτρες με τις οποίες αναφέρονται. Δεν επηρεάζουν την εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

1. Ποιοι είμαστε

littlepioneer.gr (στο εξής: ο "Ιστότοπος")

Email: [email protected]

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Υποσχόμαστε να απαντήσουμε σύντομα!

2. Ο ιστότοπός μας

2.1 Σωστή λειτουργία, ασφάλεια και προσβασιμότητα

Μπορείτε να είστε σίγουροι. προσφέρουμε έναν εύχρηστο ιστότοπο που είναι ασφαλής για κάθε χρήστη. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να σας δώσουμε απόλυτη εγγύηση για αυτό το θέμα. Δεσμευόμαστε μόνο από υποχρέωση μέσων.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν ευθυνόμαστε για ζημιές που προκύπτουν από δυσλειτουργίες, διακοπές, ελαττώματα, επιβλαβή στοιχεία ή άλλα προβλήματα στον ή εντός του ιστοτόπου μας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ανωτέρας βίας ή άλλων εξωγενών γεγονότων.

Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε και/ή να διακόψουμε πλήρως ή εν μέρει την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα λάβουμε τέτοια μέτρα μόνο εάν αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να αποτελεί προϋπόθεση για κάλυψη.

2.2 Περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας

Καθορίζουμε σε μεγάλο βαθμό ποιο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπό μας. Δίνουμε μεγάλη προσοχή από αυτή την άποψη και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για παροχή πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε την Ιστοσελίδα μας όσο το δυνατόν πληρέστερη, ακριβή και ενημερωμένη, ακόμη και όταν οι πληροφορίες παρέχονται από τρίτους. Επιτρέπεται πάντα να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε το περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας.

Παρά τη μεγάλη μας προσοχή, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται στον Ιστότοπό μας. Είναι πιθανό οι πληροφορίες να μην είναι σωστές, επαρκώς ακριβείς και/ή μη χρήσιμες. Δεν φέρουμε ευθύνη για (άμεσες και έμμεσες) ζημιές που μπορεί να υποστεί ο χρήστης ως αποτέλεσμα των πληροφοριών στον Ιστότοπό μας.

Σας ζητούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό εάν παρατηρήσετε ότι το περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή/και δικαιώματα τρίτων ή απλώς δεν είναι αποδεκτό. Στη συνέχεια θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη μερική ή ολική αφαίρεση των πληροφοριών.

Ο ιστότοπός μας περιέχει περιεχόμενο που μπορείτε να κατεβάσετε. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι κάθε λήψη από τον Ιστότοπό μας γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι οι ζημιές που προκύπτουν από απώλεια δεδομένων ή ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή αποτελούν πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη.

2.3 Τι περιμένουμε από εσάς ως Χρήστη

Ο χρήστης φέρει κάποια ευθύνη για τον τρόπο που προσφέρουμε τον Ιστότοπό μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απέχετε από πράξεις που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στη σωστή λειτουργία και ασφάλεια της Ιστοσελίδας ή στη χρήση της. Για παράδειγμα, ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη του επιχειρηματικού μας μοντέλου ή/και για τη συλλογή πληροφοριών από άλλους χρήστες.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η διανομή περιεχομένου μέσω της Ιστοσελίδας μας που (ενδέχεται) να βλάψει άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Μπορεί να σκεφτόμαστε την εξάπλωση κακόβουλου λογισμικού, ιών υπολογιστών, κακόβουλου λογισμικού, τύπου worm, trojans και cancelbots. Στοχεύεται επίσης ο πολλαπλασιασμός αυτόκλητων ή/και εμπορικών μηνυμάτων μέσω της Ιστοσελίδας, όπως ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία και αλυσιδωτές επιστολές.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες (δικαστικές και εξωδικαστικές) ενέργειες που μπορεί να προσφέρουν τα κατάλληλα ένδικα μέσα στα θιγόμενα μέρη. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που ασκούνται στον Ιστότοπο που προκαλούν ζημιές στον Ιστότοπο ή/και σε άλλους χρήστες. Εάν συμβεί αυτό, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να διατηρήσει το HoneyroseUSA ακίνδυνο και αποζημίωση από όλες τις αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν.

3. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει ή να παρέχει υπερσυνδέσμους ή να παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους ή/και πύλες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που διατηρούνται από τρίτα μέρη ή μπορεί να παρέχει περιεχόμενο τρίτων στον Ιστότοπό μας μέσω πλαισίωσης ή άλλων μεθόδων. Μια τέτοια αναφορά που γίνεται στον Ιστότοπό μας δεν σημαίνει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της Ιστοσελίδας μας και αυτών των ιστοσελίδων τρίτων ούτε ότι συμφωνούμε (σιωπηρά) με το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών.

Δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα του περιεχομένου εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με τον Ιστότοπό μας ή άλλων πυλών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν βρίσκονται υπό τον πραγματικό μας έλεγχο. Αυτές οι αναφορές είναι επομένως για κλικ με δική σας ευθύνη και ευθύνη. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αυτό.

Αυτοί οι εξωτερικοί ιστότοποι δεν προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις με εμάς. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη δήλωση απορρήτου αυτών των άλλων ιστότοπων.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η δημιουργικότητα αξίζει προστασία. το ίδιο και ο Ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του. Τέτοια προστασία παρέχεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιούνται όλα τα μέρη, π.χ. HoneyroseUSA και τρίτα μέρη. Περιεχόμενο σημαίνει την πολύ ευρεία κατηγορία φωτογραφιών, βίντεο, ήχου, κειμένου, ιδεών, σημειώσεων, σχεδίων, άρθρων κ.λπ. Αυτό το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα λογισμικού, δικαιώματα βάσης δεδομένων, δικαιώματα σχεδίων και μοντέλων και άλλα ισχύοντα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας). Η τεχνική φύση της Ιστοσελίδας μας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και από δικαιώματα σε λογισμικό και βάσεις δεδομένων. Κάθε εμπορικό όνομα που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας προστατεύεται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων.

Κάθε χρήστης λαμβάνει ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της Ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της. Αυτό το δικαίωμα παραχωρείται με μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο τρόπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε προσωπικό, μη εμπορικό πλαίσιο. Ζητάμε από τους χρήστες μας να μην δημιουργούν ούτε να επιφέρουν αλλαγές στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως περιγράφονται σε αυτό το άρθρο χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Η HoneyroseUSA αποδίδει μεγάλη σημασία στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της και έχει λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία της. Θα λάβουμε νομικές ενέργειες κατά οποιασδήποτε παραβίασης υφιστάμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε είναι απαραίτητα για μια καλή εξυπηρέτηση. Η εισαγωγή λανθασμένων ή ψευδών προσωπικών δεδομένων θεωρείται παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου, την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας.

6. Γενικές διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να περιορίσουμε ή να διακόψουμε την Ιστοσελίδα μας και τις σχετικές υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε βαθμό. Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να προσέξουμε τον χρήστη. Αυτό δεν οδηγεί σε καμία μορφή αποζημίωσης.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται αποκλειστικά και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο πλαίσιο ή σχετίζεται με τις υπηρεσίες της HoneyroseUSA θα υπάγεται στη δικαιοδοσία του αρμόδιου δικαστηρίου της δικαστικής περιφέρειας της κομητείας του Λος Άντζελες.

Εάν μια διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Διατηρούμε το δικαίωμα να προτείνουμε έγκυρη τροποποίηση των αμφισβητούμενων ρητρών.